Giv bidrag –
Gør en forskel!

Lad dit overskud
skabe overskud
for børn, der er
alvorligt syge af
kræft.

Sammen.Stærkere.                                                     Bedre. Dit overskud – positive oplevelser!

En ferietur med
andre kræftsyge børn og unge,
giver plads til at tale
om sygdom, på en anden måde.

Sammenhold og nye venskaber opstår.

Dit overskud,
giver overskud!

Snetur – uden Mor og Far –
giver selvtillid, skaber glæde
og bidrager til ny energi i sygdomsforløb.

Dit overskud
skaber tryghed

At være sammen
i familiehuset ved Skejby
gør en lang,
svær indlæggelse
lettere og støtter familiesammenholdet.

Det støtter De Smaa Glæders Legat

Oplevelsesture til Norge for 7-12 årige

Hvert år sendes et gruppe kræftramte børn til Norge ledsaget af fagligt personale.

Læs mere

Sneture til Norge for 12-18 årige

Læs mere

Inventar til familiehuset ved Aarhus sygehus

Legatet har givet penge til indretning af familiehuset ved Skejby Sygehus

Sådan støtter du De Smaa Glæders Legat

Alle både små og store beløb er velkomne og ville blive anvendt målrettet.
Midler til de Smaa glæders legat går næsten ubeskåret til glæde for kræftsyge børn.

Alt bestyrelsesarbejde er ulønnet.

Du kan sende både med MobilePay og bankoverførsel. Se mere på siden “Sådan støtter du”

Om De Smaa Glæders Legat

Formål

At støtte og opmuntre kræftsyge børn

At støtte andre handicappede eller alvorligt syge børn

At støtte vanskeligt stillede børn og/eller deres pårørende, hvor dette skønnes til gavn for børnene

Historie

Legatet er stiftet af overlæge ved Århus Radiumstation Karl Krebs. Mange ønskede at støtte op om Karl Krebs’ initiativer, med at give de syge børn det ekstra, der skulle til for at sætte gang i helingen, at legatet blev stiftet.

Læs mere på siden “Om legatet”