Hjalte i Trygfonden´s Børnehus

Historien om De Små Glæders Legat

De Små Glæders Legat uddeler årligt betydelige beløb til kræftsyge og vanskeligt stillede børn.

Fra midten af 1930érne og næsten 40 år frem, arbejdede tjener Ejnar Pedersen på Hotel Royal, i Århus. Hans navn i folkemunde, var Tjener P – og han forstod, at tage sig af gæsterne, så de blev ved med at vende tilbage. En af de tilbagevendende gæster var professor og overlæge på Aarhus kommunehospital, Carl Krebs. Carl Krebs var overlæge ved Radiumstationen, hvor man blandt andet behandlede kræftsyge børn. Det var ofte svært for de alvorligt syge børn, at være indlagt og Carl Krebs så, at en ekstra opmuntring i et sygeforløb, kan betyde rigtig meget for helings processen. Siden 1936, havde Carl Krebs forsøgt at forsøde deres tilværelse ved at fejre deres fødselsdage og jul ved uddeling af gaver. Han begyndte, for egne midler, at købe små gaver til indlagte børn. Den effekt, det havde på de syge børn, var så stor, at det inspirerede mange andre til at ville give. På et tidspunkt modtog Krebs 1.500 kr. fra en bogholder Knudsen ved Jysk Telefon, der havde mistet en slægtning til kræft. Knudsen lod en lille hilsen følge med pengene; “Brug pengene til glæde for de børn, der er indlagt med en kræftsygdom”. Krebs spædede lidt penge til selv og gik derpå til Aarhus privatbank, hvor han oprettede en konto, der fik navnet De smaa Glæders Legat. Formålet skulle være at uddele små gaver og skaffe de alvorligt syge børn lyspunkter i tilværelsen.

Tjener P hørte om legatet og besluttede, at han ville donere 200 kr. til det gode formål, da han fyldte 50 år i 1959. Han fik den idé, at alle af hans årgang – først og fremmest århusianere, burde give en pengegave til De Smaa glæder. Carl Krebs syntes, at det var en glimrende idé, og sammen fik de den lokale presse til at skrive om idéen og fortælle om, hvad pengene skulle bruges til. Det gav en god presseomtale og pengene strømmede ind. Mange gæster på hotellet havde læst om tiltaget og gav Tjener P ekstra drikkepenge, med en bemærkning om, at de penge var til De Smaa Glæder. I løbet af få måneder havde tjeneren indsamlet godt 5000 kr. Det viste sig, at der fortsat var mange mennesker der tænkte på fonden – med mindre, eller større, beløb med posten, samt ekstra drikkepenge. Derfor åbnede tjeneren selv en konto til pengene til De Små Glæder. Hvert år hen mod juletid, overrakte Tjener P så en bankbog til Carl Krebs, så han havde penge at købe gaver for.

Legatet blev officielt stiftet i september, 1966, med det formål at støtte og opmuntre kræftsyge børn.

Udover uddeling af ferielegater og gaver, inviterer De Små Glæders Legat hvert år kræftsyge børn på oplevelsestur til Norge. Børnene rejser uden forældre, men ledsages af sygeplejersker og læge.

Legatets formål er i  prioriteret rækkefølge:

  1. At støtte og opmuntre kræftsyge børn
  2. At støtte andre handicappede eller alvorligt syge børn
  3. At støtte vanskeligt stillede børn og/eller deres pårørende, hvor dette skønnes til gavn for børnene

Ferielegater uddeles til enkeltpersoner efter indstilling fra den hospitals afdeling, de er tilknyttet.

Se mere om støttede projekter på siden; “Det støtter De Små Glæders Legat”

Legatets stifter

Professor og overlæge Carl Krebs fandt tidligt ud af, at selv små glæder fremmer helings processen.

Midler går ubeskåret til glæde for kræftsyge børn

Alle beløb - små, som store, vil blive anvendt målrettet