Sådan støtter du

Modtagere af gaver og rejsetilbud fra De Små Glæders Legat, indstilles af det sundhedsfaglige personale på kræftcentrene. Dermed kommer midlerne målrettet hen, hvor de kan gøre størst gavn - også til modtagere, der måske ikke selv har overskud til at søge legater og fonde.

De donationer, der modtages af De Små Glæders Legat, går ubeskåret til formålet;

  1. At støtte og opmuntre kræftsyge børn
  2. At støtte andre handicappede eller alvorligt syge børn
  3. At støtte vanskeligt stillede børn og/eller deres pårørende, hvor dette skønnes til gavn for børnene

Bestyrelsen arbejder ulønnet og legatets omkostninger er minimale.

Gavebeløb

Frivillige bidrag kan indbetales til legatet

  • Til konto i Danske Bank nr. 3627 3627085796
  • Sendes til formanden

Arv og testamente

Hvis du med arv ønsker at betænke De Små Glæders Legat, skal det indføjes i dit testamente.

Legatet er i henhold til tilladelse fra Told&Skat fritaget for betaling af boafgift ved arv, dermed går hele beløbet ubeskåret hovedsageligt til hjælp til kræftsyge børn.

Spørgsmål om arv?

Henvendelse til fondens administrator. Se her

Om at lave testamente

Se en vejledning om at lave et testamente på borger.dk

Danske Bank
3627 3627085796

 


 

Støtte via Mine Arvinger

Midler går, ubeskåret, til glæde for kræftsyge børn

Alle beløb - små, som store, vil blive anvendt målrettet